Assemblea General FaPaC -- 21 de març de 2015
Prop de 150 AMPA de tot Catalunya reunides en l'Assemblea General de FaPaC, dissabte 21 de març, van reivindicar el seu paper clau i van exigir polítiques socials a l'escola per aconseguir l'èxit educatiu i combatre el fracàs escolar.
També han criticat l’administració per estar abandonant l’escola pública i han fet una crida a totes les formacions polítiques a entomar una lluita conjunta i ferma per atendre els sectors socials més vulnerables. Sense polítiques socials als centres educatius ni un pla conjunt contra la pobresa infantil (el 27% d’alumnes per sota el llindar de la pobresa) serà molt difícil lluitar contra l’abandonament prematur dels estudis i el fracàs escolar i aconseguir l’èxit educatiu que les famílies defensem.
 
Passar de l’estadística a l’acció
El president de FaPaC, Àlex Castillo, ha defensat que la millor política educativa és la lluita contra la pobresa infantil. “Cal passar de l’estadística a l’acció; cal aplicar seny i sentit comú en l’àmbit educatiu”, ha assenyalat Castillo qui també ha recordat que “és necessari abandonar ridículs informes com el de P3; cal passar a l’acció i corregir les normatives necessàries per garantir una escola amb igualtat d’oportunitats”. “D’aquesta aposta ens hi juguem el futur del nostre sistema educatiu”, ha afegit.
 
La FaPaC ha defensat la implicació de les famílies com a factor clau per l’èxit educatiu de tots els alumnes, com també ho és una millor atenció professional amb recursos i mitjans suficients, una millor oferta educativa, i sistemes d’avaluació menys restrictius.
 
La igualtat d’oportunitats és una de les línies de treball que les AMPA federades a la FaPaC han aprovat en aquesta Assemblea anual i que implicarà la lluita de les famílies, prioritàriament i de manera decidida, contra la pobresa infantil i la segregació escolar, i en favor de la gratuïtat del sistema educatiu. 
 
La millora de la qualitat de l’escola és un altre dels eixos sobre els què la federació incidirà i que es concretaran en:
          - Reclamar més participació i implicació de les famílies
- Defensar una escola democrática per a un país democràtic


- Focalitzar l’èxit educatiu com una de les principals preocupacions
- Exigir criteris científics i no ideològics en les polítiques educatives
- Vetllar pel bon funcionament de les AMPA
- Reclamar més mitjans personals i econòmics per a les escoles. 
 
Desobediència activa a la LOMCE
Pel que fa a la LOMCE, la FaPaC ha fet una crida a les famílies i escoles a continuar la desobediència activa i no realitzar les properes proves externes de tercer de primària per mostrar un ferm rebuig a les conseqüències nefastes de la llei Wert, que ha esdevingut un fracàs rotund d’aquesta legislatura. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada